Մաթեմատիկաի ստուգատես

ԹԵՍՏԻ ՆՄՈՒՇ
Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 5 է, միավորը 4, իսկ մնացած
կարգերում գրված է 7:
1) 77475
2) 77574<
3) 75774
4) 74775
Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 5
թվանշանը:
1) 5-ով
2) 50-ով
3) 500-ով<
4) 5000-ով
Ընտրի՛ր տրված թվերից այն թիվը, որը 6-ի հնգապատիկից մեծ է 10-ով:
1) 21
2) 40<
3) 56
4) 60
Ընտրի՛ր տրված թվանշաններից այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի
փոխարեն` կստանաս անհավասարություն. 7 կմ 50 մ > 7 կմ * 1մ
1) 4<
2) 5
3) 6
4) 7
Ընտրի՛ր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են նվազման կարգով:
1) 2466, 5159, 78427, 62436
2) 2466, 5159, 62436, 78427
3) 78427, 62436, 2466, 5159
4) 78427, 62436, 5159, 2466<

Մաթեմատիկա

903.

ա)1/143, 1/142, 1/24, 1/16, 1/14, 1/9

բ)1/8, 1/9, 1/12, 1/16, 1/216, 1/220

905.

1)Քանի կմ անցավ մարդատար ավտոմեքենան:

240:3=80կմ

2)Քանի կմ անցավ բեռնատարը:

240:4=60կմ

3)Քանի կմ մնաց անցնելու մարդատար ավտոմեքենային:

240-80=160կմ

4)Քանի կմ մնաց անցնելու բեռնատարին:

240-60=180կմ

Պատ.160կմ, 180կմ

911.

921.

Կոտորակի մեջ գիծն անվանու են կոտորակի գիծ:

Կոտորակի գծից վերև գրված թիվն անվանում են համարիչ:

Կոտորակի գծից ներքև գրված թիվն անվանում են հայտարար:

922.

3/9, 2/3, 3/6, 2/4, 4/8, 4/6

925.

1)Որքան է քառակուսու մակերեսը:

6×6=36սմ քառ.

2)Որքան է քառակուսու մակերեսի 2/3 մասը:

(36:3)x2=24սմ քառ.

Որքան է խնձորի 4/6 մասի զանգվածը:

(24:6)x4=16կգ

927.

ա) (415:5)x2=166կգ

(480:6)x5=400դրամ

բ) (18:3)x2=12ժ

(320:8)x6=240լ

գ) (510:17)x2=60մ քառ.

(480:16)x5=150կմ

Մաթեմատիկա

անուն Հրանտ

ազգանուն Այդինյան

1.Գտնել այն թիվը ,որն համապատասխանում է 1 տասհազարյակ+9հազ.+8 հարյուրյակ+2միավոր կարգային գումարելիների գումարին:

1)19812        2)19012       3)19802<  4)19120  

2.Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը,եթե նրա ձախից կցագրենք 6: 60000-ով

1)6 անգամ      2)6000 անգամ    3)60 հազարով         4)60000  անգամ                                   3. Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը,եթե նվազելին մեծացվի 3-ով:

1)3 անգամ կմեծանա     2)3-ով կփոքրանա<   3)3-ով կմեծանա    4)30 անգ.կմեծանա

4.Ընտրի’ր այն թիվը,որը վանդակի փոխարեն դնելով`կստանաս ճիշտ անհավասարություն`     30տ 8ց <30տ կգ

1)8կգ        2)15կգ           3)950 կգ<             4)59կգ

5.Որտե՞ղ են անվանական մեծությունները դասավորված նվազման կարգով:

1)9տ,  7տ,    16տ,   5ց,  25տ

2)8տ3կգ,  9ց,  15տ9ց,   8կգ

3)3ժ56ր,  4ժ,   3օր,  5ժ,  4օր

4)6կմ,   7մ,   20դմ,   20սմ,  10մմ<

6.Գտի’ր այն թիվը,որի մեկ ութերորդ մասը հավասար է 29-ի:

1)266           2)160         3)232      4)265

  1. 3ժ 25ր-ն արտահայտի’ր րոպեներով:

1)209ր       2)250ր        3)205ր<    4)2500ր

  1. 5կմ 20դմ-ն արտահայտի’ր մետրերով:

1)5002մ      2)5020մ     3)5200մ<    4)502մ

9.Ուղղանկյան պարագիծը 84սմ է:Գտնի’ր նրա լայնությունը,եթե երկարությունը 34սմ է:                    1)16սմ<    2)8սմ   3)6սմ  4)9սմ

10.Ո՞ր պատկերի երկու երրորդն է ներկված:

Մաթեմատիկա

746 . 800×3=2400

10×12=120

8×15=120

747.

գնացք ժամանակ 4ժ արագություն 85կմ ժ։ճանապարհ 340կմ

748.

1400մ

750. 30կմ

753. 4×245=980

756. 21

761. 80կմժ 117կմժ 120կմժ

762.  ավտոբուս ժամանակ 4ժամ արագություն 80կմժ ճանապարհ 240կմ

763. 200կմ

768. 3100լ

771. 3023մ=3կմ 23մ

452սմ=4մ 52սմ

324մմ=3սմ 24մմ

60220գ=6կգ 220գ

4052կգ=40ց 52կգ

3004կգ=3տ 4կգ

774 խնձոր 100դրամ նուռ 50դրամ տանձ 10դրամ

778. 27 < 32

38 > 24

42 > 36

47 < 56

 

Մաթեմաթիկա

2450-60-50=2340

2340:3=780

780+60=840

780+50=830

204

135-15-12=108

108:3=36

36+15=51

36+12=48

440-30-8=402

402:3=134

134+30=164

134+8=142

206

Կարեն 10

Աշոտ 9

Սուրեն8

Մայիս 5

Հայկ3

1) Երեմ Աշոտ Բաբկեն Զավեն

2) Գագիկ Կարեն Պարույր Արան Հայկ

3)Երեմ Աշոտ Բաբկեն Մայիս Հայկ

209

A B C D E N F M

AB BC AE BF CD CM DN EN DA MN EF MF

ABFE BCMF CDMN DAEN

8 գագաթ, 4 նիստ , 12 կող

Որտե՞ղ է պահպանվում Հայկական ժառանգությունը։
մատենադարաններում, թանգարաններում
Ի՞նչ է Հայաստանի հին անունը։
ՈՒրարտու

Ո՞րն է Հայստանի ամենախոշոր երկրորդ քաղաքը։
Գյումրի

Ո՞ ր մարզն է որ սահման չունի հարևան երկրների հետ։

Սևանա լճից ո՞ր գետն է սկիզբ առնում։

Ո՞ր գետն է անցնում Շիրակի մարզով։

Նշե՜լ ՀՀ ամենամեծ գետը։

Ո՞ր մարզում է գտնվում ՀՀ ամենամեծ լիճը։

Նշե՜լ Հայաստանի Հանրապետության հարևան երկրները։

Քանի՞ մարզ կա Հայաստանում։